top of page

ADVOKÁTNÍ
KANCELÁŘ

se specializací na

nemovitosti,
obchodní právo a řešení sporů

PRACTICE AREAS

NEMOVITOSTI

FINANCOVÁNÍ

Nabízíme kvalitní právní služby v oblasti nemovitostního práva včetně developmentu, financování, transakcí, správy a řešení sporů. Máme více než 15 let zkušeností s poskytováním právních služeb mezinárodním i místním klientům, včetně největších obchodních řetězců, developerů, bank a nemovitostních fondů.

Provádíme právní prověrky nemovitostí a projektových společností pro prodávající, kupující i financující strany.

 

Navrhujeme strukturování transakcí, připravujeme a vyjednáváme smluvní dokumentaci. Zastupujeme naše klienty při uzavírání smluv a podepisování souvisejících dokumentů.

Poskytujeme právní poradenství při prodeji, koupi a pronájmu pozemků, domů i bytů včetně družstevních.

Poskytujeme komplexní právní služby souvisejicí s financováním bankami, leasingovými společnostmi i nebankovními stubjekty. Máme rozsáhlé zkušenosti s financováním nemovitostí, investičních celků, strojů, zařízení a motorových vozidel.

 

Připravujeme a vyjednáváme úvěrové a leasingové smlouvy a související zajišťovací dokumentaci.

 

Vyhotovujeme právní stanoviska a vydáváme potvzení o platnosti a vymahatelnosti smluv a zajišťovacích dokumentů.

 

Zastupujeme poskytovatele i příjemce financování včetně spotřebitelů.

OBCHODNÍ SMLOUVY

SPOLEČNOSTI

Kvalitně připravená smluvní dokumentace je základem úspěšného dlouhodobého obchodního vztahu. Smlouvy nejen připravujeme - rozumíme tomu, co je za nimi a jaká jsou rizika i silné stránky našich klientů v konkrétních obchodních vztazích.

Připravujeme právní anylýzy a stanoviska k obchodněprávním otázkám.

 

Strukturujeme vnitrostátní i mezinárodní obchodní transakce a připravujeme smluvní dokumentaci včetně smluvních vzorů a obchodních podmínek.

Našim klientům poskytujeme právní služby ve všech záležitostech týkajících se obchodních společností, družstev a poboček zahraničních podnikatelů.

 

Zakládáme společnosti, navrhujeme stanovy, připravujeme změny u společností a rozhodnutí orgánů společnosti.

Zajišťujeme přeměny obchodních společností, převody podílů ve společnostech, pronájmy a převody závodů. Zastupujeme klienty při likvidacích společností.

Poskytujeme právní poradenství statutárním orgánům bytových družstev a SVJ v otázkách vnitřního uspořádání i konání členských schůzí.

ŘEŠENÍ SPORŮ

Zastupujeme společnosti i jednotlivce v  soudních, správních, exekučních, insolvenčních a trestních řízeních. 

Připravujeme právní analýzy a stanoviska ohledně hrozících i probíhajících soudních sporů.

 

Odhadujeme pravděpodobnost úspěchu v soudním sporu, náklady soudního řízení a reálnou vymahatelnost nároků našich klientů.

 

Srozumitelně vysvětlujeme možné scénáře při vedení sporů a důsledky jednotlivých řešení.

Máme rozsáhlé zkušenosti s předcházením soudním sporům a uzavíráním dohod o smíru a narovnání.

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

Analyzujeme vymahatelnost pohledávek, připravujeme a vyjednáváme dohody o uznání dluhu a platební kalendáře, zasíláme předžalobní upomínky a zastupujeme naše klienty v soudních řízeních o zaplacení pohledávek.

Vyhotovujeme směnky, podáváme směnečné platební rozkazy, vypracováváme námitky a zastupujeme klienty ve směnečných sporech.

Úzce spolupracujeme s notáři, exekutory a dražebníky při přípravě zajišťovacích instrumentů včetně notářských zápisů s přímou vykonatelností i zpeněžení majetku dlužníka formou dražby.

 

Jsme vysoce efektivní, ale dodržujeme při vymáhání pohledávek etické standardy. Jsme si vědomi toho, že pro naše klienty je pověst zásadní.

SPECIALIZACE

ATTORNEYS


O NÁS

Foto_Viktor Pakosta_web_230608_edited_edited_edited.jpg

PAKOSTA LEGAL je advokátní kancelář poskytující kvalitní právní služby podnikatelům i jednotlivcům. Našim klientům nabízíme komplexní servis, jsme však obzvláště oceňováni pro rozsáhlé zkušenosti v oblasti nemovitostí, financování, obchodního práva, společností, řešení sporů a vymáhání pohledávek. Pravidelně spolupracujeme se zkušenými daňovými poradci, znalci a dalšími odborníky. Základem našeho úspěchu je porozumění potřebám klienta, faktická znalost problematiky a pečlivá příprava. Právní služby poskytujeme také v angličtině a němčině.

Odborné články v novinách a časopisech

VIKTOR PAKOSTA

ADVOKÁT

+420 605 915 565

viktor@pakosta.legal

Členství v profesních organizacích

Člen advokátní komory od roku 2009

Jazyky

Čeština, angličtina, němčina, slovenština

Vzdělání

Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta (Mgr., 2005)

Leopold-Franzens Universität in Innsbruck, Rakousko (2004)

Pracovní zkušenosti

Před založením advokátní kanceláře PAKOSTA LEGAL pracoval Viktor Pakosta přes patnáct let v předních mezinárodních advokátních kancelářích.

 • Dopravní napojení vznikajícího pozemku, epravo.cz, 7/2024 (česky)

 • Regulace ESG: Koho se týká a co přináší?, Schoenherr Journal, 12/2022, spoluautor (česky)

 • Nový český stavební zákon, Schoenherr roadmap, 1/2022 (anglicky)

 • Proč je nutné kontrolovat nabývací tituly k nemovitostem v českém katastru nemovitostí, Schoenherr roadmap, 1/2021 (anglicky)

 • Předsmluvní odpovědnost za neuzavření smlouvy, Schoenherr roadmap, 1/2020 (anglicky)

 • Elektromobilita na vzestupu, Schoenherr Journal, 11/2019 (česky)

 • Nový český zákon o spotřebitelském úvěru - stručné představení, Plus, 12/2016, spoluautor (německy a česky)

 • Odpovědnost za předsmluvní jednání, Plus, 8/2015, spoluautor (německy a česky)

 • Rizika nové právní úpravy součásti nemovitosti a předkupního práva, e-pravo, 5/2014, spoluautor (česky)

 • Lze zaslat výzvu podle § 142a o.s.ř. před splatností pohledávky?, e-pravo, 1/2014, spoluautor (česky)

 • K umoření blankosměnky, e-pravo, 5/2013 (česky)

 • Proč odložit účinnost nového občanského zákoníku, Hospodářské noviny, 4/2013 (česky).

 • Právo stavby podle nového občanského zákoníku, e-pravo, 1/2013 (česky)

 • Development obchodních center (2), Stavitel, 3/2012, spoluautor (česky)

 • Co je na Slovensku upraveno jinak, Právo a business, 2/2012, spoluautor (česky)

 • Nad cizím pozemkem nelze stavět ani balkón, Právo, novinky.cz, 2/2012 (česky)

 • Koupě parkovacího místa vyžaduje ostražitost, novinky.cz, 11/2011 (česky)

 • Development obchodních center (1), časopis Stavitel 11/2011, spoluautor (česky)

 • Nemovitosti a právo: Co nového v roce 2011, Stavební fórum 1/2011, spoluautor (česky)

 • Soused jako účastník stavebního řízení, Realit 12/2010, spoluautor (česky)

 • Novela zákona sníží ceny energie ze solárních elektráren, Realit 6/2010, spoluautor (česky)

 • Poradenství čtenářům v rubrice "otázky a odpovědi ke stavebnímu právu", Stavitel, 2010 - 2011 (česky)

 • Právní aspekty pojištění nemovitostí, Development news 4/2009, spoluautor (česky a anglicky)

 • Převod nemovitosti vyžaduje ostražitost, Realit, 3/2009, spoluautor (česky)

 • Založení akciové společnosti v Rakousku a v České republice, Právní rozhledy, 15/2005 (česky)

 • K § 40 odst. 3 zákona o veřejných dražbách, Právní rozhledy, 17/2004 (česky)

CONTACT

KONTAKTUJTE
PAKOSTA
LEGAL

NAŠE ADRESA

LUBLAŇSKÁ 5/57, VINOHRADY, 120 00 PRAHA 2

Email: office@pakosta.legal
Tel:  +420 605 915 565

 

Naleznete nás zde

Můžete nás kontaktovat také prostřednictvím formuláře níže:

Děkujeme!

bottom of page